Verplichtingen en formaliteiten die de nieuw benoemde notaris moet naleven

Na te leven formaliteiten vanaf de benoeming

Eedaflegging

Neerleging van handtekening en paraaf

Zegel
Artikel 27 notariswet

Inschrijving
Register van de notarissen van de provincie

Beleefdheidsbezoeken

Repertorium

Staat van de minuten

Notarieel recht