volmacht
Artikel 12 Notariswet anno 2007:

... De volmachten van de contractanten worden aan de minuut gehecht. In het geval dat de instrumenterende notaris de minuut van gezegde volmacht bewaart, of indien hij het brevet of de uitgifte ervan reeds aan een akte van zijn ambt gehecht heeft, moet de volmacht niet aan de minuut worden gehecht. ...

In 1999 werd deze regeling versoepeld door de uitzonderingen die voorzien werden op het principe dat volmachten van de contractanten aan de minuut moeten worden gehecht.

Onderhandse volmachten: het origineel moet worden aangehecht.

Volmacht verleden voor een geassocieerd notaris: een verwijzing volstaat indien de volmacht zich bevindt in het protocol van de associatie.


Sancties: tuchtstraf, burgerrechtelijk, ...