Leerstof voor het examen kandidaat-notaris 2006

- Uitvoerend beslag op onroerend goed
- Bewarend beslag onder derden
- Collectieve schuldenregeling

- Vrijwaring voor gebreken bij verkoop
- Occulte hypotheek


- Tarief der schenkingsrechten
-


- 10 jarige aansprakelijkheid van aannemer en architect: art. 1792 BW


De leerstof doorheen de jaren: 2008