Leerstof voor het examen kandidaat-notaris 2008

Overzicht van de leerstof

Notarieel recht

familiaal recht

contractenrecht

vennootschapsrecht

fiscaal recht

gerechtelijk privaatrecht

bestuursrecht

De leerstof doorheen de jaren: 2006 - 2007