verdeling
Een verdeling waarbij een minderjarge betrokken is moet worden gedaan door een notaris (art. 1206 Ger.W.).