in Belgie

This page in English.

Zeer belangrijk voor de notariŽle praktijk is het feit dat bij verkoop van een onroerend goed de herkomst van de gehele prijs moet aangetoond worden, dus niet meer alleen het gedeelte dat bij de ondertekening van de akte wordt betaald.
Ook de verkoopsovereenkomst waarbij een voorschot betaald werd, moet de herkomst van deze gelden vermelden. Indien dit niet het geval is dient men voortaan de Cel te verwittigen zodra men zulke verkoopsovereenkomst ontvangt! Het gaat om een objectieve meldingsplicht, er moet helemaal geen vermoeden van frauduleus geld zijn. Het is uitsluitend de notaris die zulke 'verklikkersrol' heeft toebedeeld gekregen.
Uitzondering wordt echter gemaakt voor voorschotten van maximum 10 % van de verkoopprijs en met een maximumbedrag van 15.000,00 euro. Daarboven is er steeds de objectieve meldingsplicht.

Tweede luik : de identificatieverplichting wordt verzwaard want de kopies van de identiteitsbewijzen van cliŽnten moeten worden bijgehouden in het dossier. Voor lopende dossiers moet dit binnen het jaar in orde worden gebracht.

Meer informatie

Contacteer de auteur van deze pagina.