Notarieel fiscaal recht

Geruisloze fusie met onroerend goed

De fiscus legt zich neer bij het cassatiearrest van 9 maart 2006.