law - notary - newsletter - 2007

Nieuwsbrief notariaat 2007

Nieuwsbrief notariaat 2006

Januari 2007

Vereffening "new look": enkele voor de praktijk belangrijke aandachtspunten
Nieuwe regels voor notarisbemiddeling bij verkoop van onroerende goederen


Februari 2007
België wijzigt afstammingsrecht

Maart 2007
Inzage van Patiëntendossier door nabestaanden inzake de bewisting van een testament
Het 'Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen' is nu het 'Wetboek diverse rechten en taksen'

April 2007
Administratie brengt verduidelijking omtrent de Vlaamse afschaffing van het successierecht op de gezinswoning

Mei 2007
Nuttige cijfers


Juni 2007
De echtscheidingswet 2007 in een notendop
Privé-woning zelfstandige niet langer vatbaar voor beslag na verklaring bij notaris
Het hervormde afstammingsrecht

Juli 2007
De overschrijving van notariële huurakten - Gevolgen van de gewijzigde hypotheekwet en de nieuwe notariswet
Harmonisering van de Vlaamse voorkooprechten, een welgekomen decreet


September 2007
Actuele topics op het vlak van de directe belastingen inzake vruchtgebruik constructies

Oktober 2007
De grensoverschrijdende fusie


November 2007
Registratierechten - Verandering van koper tussen compromis en notariële akte: wettelijke oplossing in de maak (in Vlaanderen)


December 2007
De fiscus en de rangregeling na Cassatie 17 november 2006 en de recente programmawetNieuwsbrief notariaat 2008