Notarieel vennootschapsrecht

Vereffening "new look": enkele voor de praktijk belangrijke aandachtspunten

Benoeming van de vereffenaar
De vereffenaar-rechtspersoon - De ondertekening van het verzoekschrift - De indiening van het verzoekschrift: welke bijlagen toevoegen? - Uitspraak binnen de 24 uur - Rechterlijke controle inzake "rechtschapenheid"

Tussentijdse verantwoordigsplicht van de vereffenaar


"Akkoord-vonnis" over het plan van de verdeling der activa onder de schuldeisers


Overgangsregeling voor "lopende vereffeningen"
Wie erin slaagt zijn vereffening af te sluiten uiterlijk 26 juni 2007, hoeft zich van de nieuwe regels niets aan te trekken.

Ontbinding en sluiting van de verefffening in 1 akte
Het standpunt van de Minister van Justitie