Notarieel fiscaal recht

Het wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen is nu

het Wetboek diverse rechten en taksen

Rechten op geschriften
Notarissen - Gerechtsdeurwaarders - Bankgeschriften
- De akten van notarissen zijn onderworpen aan aan zegelrecht van 50 euro.
- De akten van notarissen die worden verleden voor vennootschappen met rechtspersoonlijkheid zijn onderworpen aan een recht van 95 euro.
- 7,5 euro : artikel 5 Wetboek diverse rechten en taksen

Boetes


Vrijstellingen
Reden opgeven

Opheffingsbepaling
De wet van 19 december 2006 heft het Wetboek der Zegelrechten volledig op.

Inwerkingtreding
1 januari 2007 volgens Koninlijk Besluit van 21 december 2006 (Belgisch Staatsblad van 29 december 2006, zesde editie)