Notarieel bestuursrecht

Nieuwe verplichtingen voor curator en vereffenaar in Bodemsaneringsdecreet

Er is een orienterend bodemonderzoek vereist bij:

- vereffening

- faillissement

Ook al is er geen overdracht van risico-gronden.

Artikel 123 nieuwe Vlaamse bodemsaneringsdecreet