Notarieel familierecht

De Echtscheidingswet 2007 in een notendop

De Echtscheiding Onherstelbare Ontwrichting
(EOO) artikel 229 BW

Verval van de huwelijksvoordelen na EOO
Artikel 299 BW

Onderhoudsuitkering na EOO
Artikel 301 BW

De procedure EOO
Enkel de eenzijdige EOO verloopt nog mits dagvaardig
Tegensprekelijke verzoekschriftprocedure: artikel 1254 Ger.W.
Vrijstelling van voorlegging van documenten

Gesloten akkoorden laten homologeren (vorm van mini-EOT binnen de EOO): artikel 1257 Ger.W.
Deelakkoorden homologeren: artikel 1255 § 1. vierde lid Ger.W.

Persoonelijke verschijning van de verzoekers
Regeling voor de verdeling van de kosten: artikel 1258 Ger.W.
Cassatietermijn: 1 maand: artikel 1274 Ger.W.
Overstapmogelijkheid naar EOT is opgeheven

De EOT
"Gesloten" EOT behouden
Geen minimale duur huwelijk en minimumleeftijd meer
Reflectietermijn omgevormd: slechts 1 maal verschijnen indien al 6 maanden feitelijke scheiding: artikel 1291bis Ger.W.
Op de tweede verschijning hoeven de echtgenoten niet meer persoonlijk te verschijnen: artikel 1294 Ger.W.
Ingeval van afstand van EOT-procedure door 1 van de echtgenoten, kan elke echtgenoot overstappen naar de EOO: artikel 1294bis Ger.W.
De rechter kan een alimentatieovereenkomst tussen ex-echtgenoten wijzigen, tenzij de echtgenoten deze bevoegdheid uitdrukkelijk hebben uitgesloten:

Overgangsrecht
Inwerkingtreding van de wet op 1 september 2007
Hangende procedures (geen 'eindvonnis'): oude recht, behalve nieuwe berekeningswijze van de alimentatie
Alimentatierechtelijke gevolgen (wijzigingen) van echtscheidingen uitgesproken voor 1 september 2007 blijven volgens oude recht
EOT getekend voor 1 september 2007: geen binnensmokkelen in EOO via artikel 1294bis Ger.W.