law - notary - newsletter - 2007
Notarieel gerechtelijk privaatrecht

De fiscus en de rangregeling na Cassatie 17 november 2006 en de recente programmawet

Hof van Cassatie
In een arrest van 17 november 2006 stelt het Hof van Cassatie dat een fiscale notificatie niet als een verzet op de prijs overeenkomstig artikel 1642 Ger.W. kan worden aanzien.

Het gevolg van dit arrest is dat als de fiscale administratie enkel geeft geantwoord op een fiscale notificatie van de notaris, de notaris de fiscus niet mag betrekken in de rangregeling.

Door de fiscale notificatie legt de fiscus een vereenvoudigd derdenbeslag in handen van de notaris (normaal derdenbeslag wordt door een deurwaarder gelegd). Slechts als de notaris een overschot aan de beslagene zou uitkeren, komt de fiscus aan bod.

De programmawet 27 april 2007
Als reactie op dit Cassatiearrest heeft de wetgever de wet aangepast.

Artikel 435 WIB bepaalt voortaan dat de fiscale notificatie geldt als verzet op de prijs in de zin van artikel 1642 Ger.W.

Artikel 93quinquies WBTW

In artikel 423 WIB wordt de rangorde van het voorrecht van de roerende voorheffing verbeterd via een gelijkschakeling met het voorrecht inzake bedrijfsvoorheffing en de bijdragen van de sociale zekerheid

Fiscale notificaties bij niet-zuiverende verkopingen
Het bewarend derdenbeslag van de fiscale notificatie is in de praktijk geevolueerd naar een uitvoerend derdenbeslag. De nieuwe programmawet wijzigt hier niets aan.