law - notary - newsletter - 2008

Nieuwsbrief notariaat

Nieuwsbrief notaraat 2007

Januari 2008
De onderhoudsverplichting tussen samenwoners


Februari 2008
Registratierecht: fiscaalvriendelijke ontbinding van de koopovereenkomst in Vlaanderen in werking
Registratierecht: voorwaarden inzake "klein beschrijf" versoepeld in Vlaanderen in geval van blote eigendom-bezit uit erfenis


Maart 2008
"Gesplitst" kopen na schenking

April 2008
De waardering van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot
Rechtspositie van de echtgen(o)t(e) van de overspelige ouderMei 2008
Nuttige cijfers
Handelspraktijken

Juni 2008
De overdracht van een risicogrond met een blanco bodemattest
De voortijdige beëindiging van erfpacht: hoe reageert de fiscus?
Schenking van een private effecteportefeuille met voorbehoud van vruchtgebruik: op welk tijdstip de nieuwe "gemengde" effecten-rekening openen?


September 2008
Nieuwe wet betreffende de wijziging van het huwelijskcontract
Klein beschrijf en begrip woning: Cassatie verduidelijkt

Oktober 2008
Artikel 124 Landsverzekeringswet strijdig bevonden met artikelen 10 en 11 Grondwet
Notariële valkuilen bij teruggaafregeningen inzake registratierechten

November 2008
Geen herkwalificatie van vruchtgebruik in huur. Einde van een saga?


December 2008Nieuwsbrief notariaat 2009