law - notary - newsletter - 2008

Wijziging huwelijkscontract

De volledige afschaffing van de rechterlijke homologatie.

Bekendmakingen: allemaal door de notaris:
- ambtenaar burgerlike stand
- belgisch staatsblad
- aan de notaris die de minuut van het oonspronkelijk huwelijkscontract onder zich houdtWijzigingsaktes en verzoeken die dateren van voor 1 november 2008, vallen nog onder de oude wetgeving.