law - notary - newsletter - 2008

De waardering van het vruchtgebruik van de lansgtlevende echtgeno(o)t(e)