law - notary - newsletter - 2008

Rechtspositie van de echtgen(o)t(e) van de overspelige ouder

Verdeling in natura
Door de inwerkingtreding van de nieuwe afstammingswet op 8 januari 2007, is artikel 837 BW niet langer van toepassing. Het is opgeheven. Dus het overspelige kind is niet langer uitgesloten van de verdeling in natura.

Omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende
Overspelige kinderen kunnen voortaan ook deze omzetting vorderen

Kennisgeving erkenning
De erkenning van een overspelig kind moet enkel nog ter kennis worden gebracht aan de bedrogen echgeno(o)t(e): artikel 313 BW en artikel 319bis BW.

Het verlies van huwelijksvoordelen door de overspelige ouder

Dit blijft wel behouden.
Het is voorzien in artikel 334ter BW.
Het gaat erom dat men het kind erkent.
Als men dit nuchter bekijkt is het niet het overspel dat aan de oorzaak ligt van het verlies van de huwelijksvoordelen, maar het door de erkenning van een overspelig kind, dat men overspelige echtgenoot de huwelijksvoordelen die hem werden toegestaan verliest.