Notarieel recht

1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004
Tijdschrift voor notarissen
Notarissen en notariele akten sedert 1 januari 2000 - De professionele vennootschap voor de notarissen en kandidaat-notarissen - De plaatsvervangende notaris

Notariele actualiteit
Het opstellen en het verlijden van notariele akten onder de vernieuwde Organieke Wet Notariaat - De bepalingen van de nieuwe notariswet inzake de bevoegdheid, de adviesplicht, de uitvoerbaarheid, en de andere wettelijk doorgevoerde wijzigingen - De nationale organisatie van het Belgisch notariaat - De provinciale inrichting van het notariaat - Integrale kwaliteitszorg - De professionele vennootschap van notarissen en kandidaat-notarissen - De uitoefening van het notarisambt in vennootschap: aspecten van fiscaal recht - De nieuwe notariswet: aspecten van sociaal recht

Examenvragen (kandidaat-notaris)
Deontologie: 2001 Boekhouding : 2001