Notarieel recht

2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
Tijdschrift voor notarissen
Echtgenote van notaris bestuurder van vennootschap

Waarvan akte
Bespreking van de reglementen van de Nationale kamer van Notarissen inzake de vennootschappen van notarissen en inzake de deontologische code

Leuvense notariele geschriften
Preventieve en repressieve witwaswetgeving, mede voor de notaris - Deontologische verhoudingen tussen notarissen

Notarius
Verplichtingen en formaliteiten die de nieuw benoemde notaris moet naleven - Regelgeving inzake vrije beroepen: publicatie van "Monti 2"

Examenvragen (kandidaat-notaris)
Deontologie: 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - Boekhouding : 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006

Notarieel wetboek
Boekhouding - Deontologie