Notarieel recht

2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

Inrichting van het notariaat
(professor Michielsens)
Notarisambt - Openbaar ambt - Toegang beroep - Uitoefening - Bevoegdheid

Voorschriften opstelling notariele akte
(professor Michielsens)
authenticiteit - personen - voorschriften opstelling - verlijden - gebruik - aktekosten

Plichtenleer en aansprakelijkheid (professor Michielsens)
Plichtenleer en ambtseed - Raadsman - Plichten - Aansprakelijkheid - Financiele verplichtingen

Notarieel fiscaal maandblad
De verplichtingen van de notarissen in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme - Fiscale controle - Tontine, aanwasbedin, beding van terugval - en het ereloon?

Waarvan akte
Voortaan zijn bedrijsrevisoren niet langer onbeperkt burgerrechtelijk aansprakelijk

Rechtskroniek voor het notariaat
Notariele aansprakelijkheid

Tijdschrift voor notarissen
2006 : Sociaal statuut meewerkende echtgenoot

Examenvragen (kandidaat-notaris)
Deontologie: 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - Boekhouding : 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006

Notarieel wetboek
Boekhouding - Deontologie