De notaris

Bevoegdheid van de notaris: materieel, territoriaal, personeel

Benoeming tot notaris: om benoemd te worden tot notaris moet men kandidaat-notaris zijn. Om kandidaat-notaris te worden moet men slagen in een examen

Vennootschappen van notarissen:

 

Onverenigbaarheden: belastingsontvanger, politiecommissaris, gerechtelijke ambten (behalve dat van Plaatsvervangend Vrederechter), advocaat, gerechtsdeurwaarder, handelaar, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder, en bestuurder behoudens vergunning

Verboden (bij)activiteiten: zelf of door tussenpersoon handel drijven

Ambtsbeeindiging:

 

 

2747.com / law / notary / notary intlawforum.jpg (18452 bytes)

contact

Notarieel recht

Familiaal vermogensrecht

Burgerlijk recht

Het opstellen van notariele akten

Notarieel fiscaal recht

Notarieel vennootschapsrecht

Notarieel gerechtelijk privaatrecht

Notariele deontologie