Het opstellen van notariele akten

De notaris en de notariele akte

De eigenschappen van de notariele akte
Authenticiteit - Uitvoerbare kracht - verzekerde bewaring

De wijze van ambtsuitoefening van de notaris
Alleen - Als professionele vennootschap - In associatie

Bevoegdheid van de notaris
Rechtshandelingen en gewone verklaringen - Territoriaal - Ratione personae

Gevallen waarin men verplicht is een beroep te doen op een notaris
Plechtige akten - Akten die moeten bekendgemaakt worden op het hypotheekkantoor

De taak en de ingesteldheid van de notaris bij het opmaken van akten
Raadsman - Overheidsveretegenwoordiger - Onpartijdigheid en evenwicht - Verzorging negotium - Opstelling instrumentum

Algemene vereisten in verband met het opstellen van akten
Juiste weergave - Vorm en inhoud