Het opstellen van notariele akten

Vormregelen en andere beginselen

De algemene vorm van de notariele akte

De verplichte vermeldingen

Papier en schrift

De taal van de akte

Akte in minuut en in brevet

De aanhechting van stuken

De verwijzing naar een andere notariele akte - De gezamenlijke uitvoerbaarheid

De ambtsverlening

De plaatsvervanging

Beginselen van internationaal privaatrecht

Notarieel recht