Het opstellen van notariele akten

De verplichte vermeldingen

Met betrekking tot de notaris
De naam
De gebruikelijke voornaam
De standplaats

Met betrekking tot de instrumentaire getuigen

Met betrekking tot de plaats van opmaking


Met betrekking tot de datum van opmaking


Met betrekking tot partijen


De identificatie van de partijen - De attesterende getuigen

De toelichting en voorlezing van de akte


De ondertekening en haar vermelding

Notarieel recht