Het opstellen van notariele akten

Verrichtingen na het verlijden van een akte