Het opstellen van notariele akten

De neerlegging onder de minuten