Het opstellen van notariele akten

De onderhandse akte