notariele akten

Echtscheiding : Regeling wederzijdse rechten

Erfrechtverklaring

Huurcontract : Erfpacht - Handelshuur

Huwelijkscontract : Scheiding van goederen - Samenlevingsovereenkomst

Koopakte : Verkoop van aandelen - Verkoopsvoorwaarden - Basisakte

Kredietopening : Hypotheekvestiging en -opheffing

Rangregeling :

Schenking : Handgift

Testament : Openbaar - Eigenhandig

Vennootschap : Oprichting - Statutenwijziging - Fusie

Verdeling :

Verzaking : Vruchtgebruik - Recht van natrekking