Voorbereiding te verbeteren akte : De foutloze akte

De foutloze omzetting van vennootschap

Boek XII. - Omzetting van vennootschappen

Verslag bestuursorgaan

over het voorstel tot omzetting

Staat van activa en passiva

die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld

Verslag bedrijfsrevisor

over de staat van activa en passiva

Conclusie verslag bedrijfsrevisor

Artikel 783 W. Venn. : In die akte wordt de conclusie overgenomen van het verslag van de commissaris, revisor of externe accountant.