Verlijden van de notariele akte in 2005

Onregelmatigheden en hun sancties

Nietigheid van de authentieke akte

Nietigheid van een deel van de akte

Geldboeten

Burgerechtelijke aansprakelijkheid

Tuchtsancties