verdeling
Belgisch Gerechtelijk Wetboek: Burgerlijke rechtsplegingBijzondere rechtsplegingen
Hoofdstuk II. Boedelbeschrijving
....
Artikel 1183 anno 2006:
Behalve de formaliteiten die gemeen zijn aan alle notariële akten, bevat de boedelbeschrijving ook:
   ...
 10° de waarschuwing door de notaris dat de wet straffen uitvaardigt tegen hen die zich schuldig maken aan het wegmaken of helen van voorwerpen of aan meineed;

11° de eed van degenen die in het bezit geweest zijn van de voorwerpen of die de plaatsen bewoond hebben, dat zij niets hebben verduisterd, en dat zij van zodanige verduistering geen kennis dragen.

Commentaar:

Onder het bewonen van de plaatsen dient te worden verstaan: de mogelijkheid om de plaatsen te betreden.