Eedaflegging door de nieuw benoemde notaris

 

De nieuw benoemde notaris moet, binnen de 2 maanden volgend op het benoemingsbesluit de eed afleggen. De eedformule is deze die de wet opdraagt aan elke openbare ambtenaar, met daarenboven de verbintenis "dat hij zijn ambt nauwgezet en eerlijk zal vervullen" bron artikel 47 Ventosewet.

De andere door de wet vereiste formaliteiten (handtekening en paraaf neerleggen bijvoorbeeld, zijn niet op strafe van verval door de wet voorgeschreven.