De notaris is werkzaam op zijn kantoor

1.Een notaris mag slechts 1 kantoor openen

2.Een notaris kan zijn ambt uitoefenen binnen het gerechtelijk arrondissement van zijn kantoor

3.In uitzonderlijke gevallen kan een notaris optreden op het volledige Belgische grondgebied

4.De notaris kan tussenkomen in akte verleden voor een collega eender waar in Belgie

5.