De notaris kan tussenkomen in akte verleden voor een collega eender waar in Belgie

Dit is de tussenkomst.

Indien verschillende notarissen uit eenzelfde gerechtelijk arrondissement een akte verlijden, zullen zij dit samen doen. Ze zijn immers ieder bevoegd op om te treden.

Indien notarissen uit verschillende gerechtelijke arrondissementen samen gelast zijn om een akte te verlijden, zal de akte verleden worden voor de notaris die territoriaal bevoegd is (op zijn kantoor) met tussenkomst van de notaris die territoriaal niet bevoegd is.

In beide gevallen delen de notarissen het ereloon op dezelfde wijze.

Belgie