het origineel

Telkens partijen een akte bij de notaris ondertekenen bestaat er een origineel exemplaar. In de meeste gevallen zal de notaris dit origineel in zijn bezit houden. Het is een van zijn plichten om goed zorg  te dragen voor de bewaring van dit origineel exemplaar.

de akte in minuut

De notaris is bewaarder der minuut. Dit is een belangrijke plicht van de notaris.

de akte in brevet

Hij kan echter ook akten in brevet verlijden. In deze gevallen geeft hij het originaal uit handen.

Art. 20 Notariswet
De notaris is verplicht de minuut te bewaren van alle akten die hij verlijdt.
Onder deze bepaling vallen echter niet de verklaringen betreffende het in leven zijn van personen, de volmachten, akten van bekendheid, kwijtingen van pachtgelden, huurgelden, lonen, pensioenuitkeringen en rentetermijnen, en andere eenvoudige akten die volgens de wet in brevet mogen worden uitgegeven.