De Belgische notariswet: Titel II. - Organisatie van het notarisambt

Afdeling III. - Vennootschappen van notarissen


Art. 50 :

Art. 51 : associatieovereenkomst, standlaats, repertorium, ...

Art. 52 : verzoek tot associatie

Art. 53 : einde van een associatie


CommentaarWetsgeschiedenis