De Belgische notariswet: Titel II. - Organisatie van het notarisambt

Afdeling III. - Vennootschappen van notarissen


Art. 50 :

Art. 51 :

Art. 52 :

Art. 53 :

Commentaar

In 1999 werd de Belgische notariswet grondig herschreven. Een van de grote vernieuwingen was de mogelijkheid van associatie die werd gegeven.

Voor 1999 waren er al wel een aantal notarissen die een middelenassociatie hadden tot stand gebracht, maar vanaf 1999 werd de assocatie van notarissen wettelijk geregeld.

In feite ontstond de mogelijkheid om het aantal notarissen te verhogen, omdat een notaris de mogelijkheid heeft gekregen om zich met een kadidaat-notaris te associeren. Beiden worden dan geassocieerd notaris, hoewel de kandidaat-notaris in feite een eigen standplaats en kantoor heeft.