Het opstellen van notariele akten

De partijen

Fysieke personen - Rechtspersonen - Beginselen van internationaal privaatrecht

Feitelijke bekwaamheid

Lichamelijke geschiktheid

Geestelijke geschiktheid


Rechtsbekwaamheid

Minderjarigheid


Onvolwaardige toestand van geest of wil


Financiele tekorten


Bijzondere onbekwaamheden van strafrechtelijke aard