Het opstellen van notariele akten

De partijen

Fysieke personen - Rechtspersonen - Beginselen van internationaal privaatrecht