Deontologische code voor notarissen

Hoofdstuk IV. Plichten van de notaris tegenover zijn confraters

Art. 19

Elke partij kiest vrij haar notaris. Elke gedraging van een notaris die als bedoeling heeft die vrije keuze te beïnvloeden en cliënten aan te trekken of voor zich te winnen, is verboden.
Het is de notaris in het bijzonder verboden:
....
4° akten te verlijden zonder geprovisioneerd te zijn, met uitzondering van volmachten en akten van bekendheid of akten die dringend dienen verleden te worden. In dit laatste geval dient de kamer van notarissen daarvan verwittigd te worden;
...

Commentaar