Deontologische code voor notarissen

Hoofdstuk IV. Plichten van de notaris tegenover zijn confraters

Art. 19

Elke partij kiest vrij haar notaris. Elke gedraging van een notaris die als bedoeling heeft die vrije keuze te beïnvloeden en cliënten aan te trekken of voor zich te winnen, is verboden.
Het is de notaris in het bijzonder verboden:
....
4° akten te verlijden zonder geprovisioneerd te zijn, met uitzondering van volmachten en akten van bekendheid of akten die dringend dienen verleden te worden. In dit laatste geval dient de kamer van notarissen daarvan verwittigd te worden;
...

Commentaar

Het toestaan van betalingsfaciliteiten aan de klant is een commerciele manier om klanten te bekomen.

Deze manier van werken is onconfraterneel volgens de deonotologische code.

Artikel 10 van het reglement op de notariele boekhouding voorziet eveneens dat het de notaris in principe verboden is om een akte te verlijden zonder een provisie te hebben ontvangen voor de aktekosten.