De boekhouding en betalingen en ontvangsten

Overzicht van betalingen en ontvangsten .

1. Betalingen die gedaan zijn moeten nadien geboekt worden

2. Vrije beroepen moeten kwijting geven van de sommen die zij ontvangen