Notarieel fiscaal maandblad 1996

Het kind-lasthebber en het vermogen van de langstlevende ouder