Notarieel contractenrecht

Het kind-lasthebber en het vermogen van de langstlevende ouder

De verplichtingen van de lasthebber
Rekenschap geven en verantwoording afleggen (artikel 1993 BW)

Geschriftvereiste en de kwijting door de ouder-lastgever
Morele onmogelijkheid een geschrift op te stellen (artikel 1348 BW)

De wijze van verantwoording
Geen detail bij geldafhalingen die gebruikelijk zijn gelet op de levensstandaard.