Notarieel fiscaal maandblad 2000

1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003

Actuele ontwikkelingen inzake bedingen van tontine en aanwas

Het verval van rechtshandelingen door het verdwijnen van hun oorzaak: tweede bedrijf

Overdracht van eigendom en risico en leveveringsplicht bij verkoop van een onroerend goed - Juridische contouren van voorkooprechten bij onroerende goederen

De notaris en de conflictbeheersing - Het recht om een notaris aan te wijzen en de plicht slechts een ereloon aan te rekenen

Volmacht tot hypotheceren: in brevet of is een minuut vereist?

Collectieve schuldenregeling: gevolgen van de toelaatbaarverklaring - Topics inzake rangregeling - Noodzaak van een uitvoerbare titel om verzet op de prijs te kunnen dien in het kader van de rangregeling

De invordering van de inkomstenbelasting lastens echtgenoten bij feitelijke scheiding - Het recht op aftrek van BTW


Tijdschrift voor notarissen: 2002 - 2005 - 2006 - 2007