Belasting op meerwaarden op onroerende goederen

De notaris en de inning van de meerwaardebelasting
Principe: inning samen met de inkomstenbelasting - Uitzondering: de niet-inwoners

Meerwaarden gerealiseerd door natuurlijke personen
Meerwaarden als diverse inkomsten - Meerwaarden als beroepsinkomsten

Meerwaarden gerealiseerd door vennootschappen

Meerwaarden gerealiseerd door rechtspersonen

Meerwaarden gerealiseerd door niet-inwoners
Begrip rijksinwoner - Meerwaarden bij natuurlijke personen niet-inwoner - Meerwaarden bij vennootschappen niet-inwoner - Meerwaarden bij rechtspersonen niet-inwoner

Notarieel fiscaal recht