Notarieel fiscaal maandblad 2002

2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005

Algemeenheden inzake successieplanning - De civiel- en fiscaalrechterlijke grenzen van schenkingen met voorbehoud van quasi-vruchtgebruik - Afstand en verval van het voorrecht van boedelbeschrijving - Stilzwijgende aanvaarding van nalatenschap: de val der onwetendheid

De wettelijke hypotheek volgens de nieuwe hypotheekwet

Bevoegdheidsdelegatie door het bestuursorgaan van de NV en de BVBA

Klein beschrijf - Voorwaarden en gevolgen van fiscale correcties gesteund op de waardering van onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht) - Registratierechten op overdracht onder bezwarende titel van eigendom of vruchtgebruik van onroerende goederen in het Vlaamse gewest


Tijdschrift voor notarissen: 2005 - 2006 - 2007