Voorlopig bewind: 'Le Beaujolais nouveau est arrive' ... maar kan nog niet gedronken worden

Wat verandert er voor het notariaat?
Overlijden van de beschermde persoon - Machtigingsplichtige handelingen - Verkoop van roerende en onroerende goederen van de beschermde persoon - Schenken onder levenden en uiterste wilsbeschikkingen - Huwelijkscontract en wijziging van huwelijksvermogensstelsel


Andere belanghebbende wijzigingen
Aanstelling vertrouwenspersoon - Dossier van de voorlopige bewindvoering - Bekendmaking van de voorlopige bewindvoering
Notarieel familierecht