Interestaftrek en belastingvermindering: een stand van zaken

Aftrek van interesten
Gewone interestaftrek - Bijkomende interestaftrek

Belastingvermindering voor kapitaalaflossingen
Hypothecaire lening voor het bouwen, verwerven of verbouwen van een in Belgie gelegen woning - Gemengd gebruik - Eigendomsvoorwaarde - Aangegaan bij een instelling die binnen de Europese Unie is gevestigd - Bijkomende voorwaarde voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen: enige woning - Begrenzing
 Belgian income tax
Notarieel fiscaal recht