Notarieel fiscaal maandblad 2004

2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

Het fideicommis de residuo toegepast op een schenking van actuele goederen - De langstlevende stiefouder, de "zwakke weggebruiker" in het Belgisch rechtsverkeer? (art. 1465 BW)

De koop-verkoopbelofte: optie met de bluts en de buil?
Volmacht en sterkmaking bij oprichting van vennootschappen - Vastgoed in samenloop

Tucht - Actuele ontwikkelingen inzake ambtsweigering - De nationale kamer van notarissen. Haar bevoegdheden.

Het stedenbouwkundig attest - De strafbare deelneming van de notaris aan een misdrijf

Wijzigingen op het vlak van Vlaams schenkings- en successierecht - Capita selecta inzake onderhoudsgelden en fiscaliteit

Tijdschrift voor notarissen : 2004 - Tijdschrift voor Estate Planning : 2005 - 2006 - 2007